Notulen clientenraad sp 9 januari 2020

In deze vergadering was er o.a aandacht voor:

  • Programmaplaat Pameijer ‘20;
  • Sollicitatiegesprekken Arrangeurs 10 februari.
Bijlage: