Notulen clientenraad sp 20 februari 2020

In deze vergadering was er o.a. aandacht voor:

  • Vanaf februari krijgen alle nieuwe cliënten een welkomstgeschenk;
  • Commissie WLZ;
  • De nieuwe bestuurder Aimée Heijdenrijk start 1 maart a.s. en komt 2 april kennismaken
Bijlage: