Notulen clientenraad sp 16 juli 2020

In deze vergadering was er o.a aandacht voor:

  • WLZ – wet langdurige zorg;
  • Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018
Bijlage: