Notulen clientenraad sp 17 september 2020

In deze vergadering was er o.a. aandacht voor:

  • Medezeggenschapsregeling;
  • Corona.