Notulen clientenraad sp 1 oktober 2020

In deze vergadering was er o.a. aandacht voor:

  • Ondersteuning in de Nacht;
  • Stand van zaken/ bijzonderheden adviesaanvragen.
Bijlage: