Notulen clientenraad sp 15 oktober 2020

In deze vergadering was er o.a. aandacht voor:

  • Tom de Meij – Raad van Toezicht;
  • Wet Langdurige Zorg (WLZ)– Gast Rebecca Bark.
Bijlage: