Notulen clientenraad sp 19 november 2020

In deze vergadering was er o.a aandacht voor:

  • WMCZ 2018;
  • Arend (voorzitter raad van bestuur) introduceert Aimee Heijdenrijk bij de centrale cliëntenraad SP
Bijlage: