Notulen clientenraad sp 7 januari 2021

in deze vergadering was er o.a aandacht voor:

  • programmaplaat Pameijer '21;
  • vaccinatiewerkgroep status
Bijlage: