Notulen clientenraad sp 16 juni 2022

In deze vergadering was er o.a. aandacht voor:

  • Geld Telt in ander jasje;
  • Plan Versterking Buurtcirkel;
  • Medezeggenschapsoverleg DB heeft met alle Pameijer medezeggenschapsraden overlegd over
    bijvoorbeeld nieuwe ECD
Bijlage: