Notulen clientenraad sp 7 juli 2022

In deze vergadering was er o.a. aandacht voor:

  • Feest Blijdorp;
  • WMCZ- onafhankelijke coach/ondersteuning lokaal;
  • Oud-raadsleden Annie en Jan zijn overleden
Bijlage: