Notulen clientenraad sp 21 juli 2022

In deze vergadering was er o.a. aandacht voor:

  • Mirjam Althuisius over de Viermaandsrapportage;
  • Werkgroep WMCZ (Wessel en Erik) oktober verwachten we de Kick-Off (start);
  • Overleg CR en Raad van Bestuur (Aimée);
Bijlage: