Notulen clientenraad sp 1 september 2022

In deze vergadering was er o.a. aandacht voor:

  • Kennismaking nieuwe bestuurssecretaresse;
  • Evaluatie coach/ondersteuning CRSP;
  • Begroting CRSP 2023 is voor volgend jaar hetzelfde gebleven
Bijlage: