Notulen clientenraad sp 15 september 2022

In deze vergadering was er o.a aandacht voor:

  • Herverdeling managers;
  • Clientenvertrouwenspersoon SP;
  • Privacy en gegevens Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA)