Notulen clientenraad sp 20 oktober 2022

In deze vergadering was er o.a aandacht voor:

  • Focusgroep;
  • Overleg bestuurssecretaris;
  • Ongevraagd verzwaard advies herverdeling managers
Bijlage: