Notulen clientenraad sp 3 november 2022

In deze vergadering was er o.a aandacht voor:

  • Nieuwe bestuurder is Myrthe Koster;
  • Platform cliëntenraden Basisberaad;
  • Nietigverklaring managers (vervolg)
Bijlage: