Notulen clientenraad sp 1 december 2022

In deze vergadering was er o.a aandacht voor:

  • Overleg met de bestuurder en het dagelijks bestuur;
  • Het overleg met de bestuurssecretaris;
  • Het platformoverleg
Bijlage: