Notulen clientenraad sp 15 december 2022

In deze vergadering was er o.a aandacht voor:

  • Begroting Pameijer;
  • Terugblik en vooruitblik
  • Medezeggenschapsoverleg
Bijlage: