Notulen clientenraad sp 5 januari 2023

In deze vergadering was er o.a aandacht voor:

  • WMCZ-werkgroep;
  • Nietigverklaring managers wissel;
  • Memo cliëntenraad Mozaïk
Bijlage: