Home

De Centrale Cliëntenraad van Pameijer Sociale Psychiatrie (Cliëntenraad Pameijer SP) is een onafhankelijke en zelfstandige raad, die op komt voor de belangen van de cliënten SP van Pameijer. Dit doet de raad door het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen. In de cliëntenraad bespreken de leden de ondersteuning die Pameijer aan haar cliënten biedt.

U kunt terecht op deze site voor o.a

Wilt u het laatste nieuws niet missen? Abonneer je nu gratis op onze nieuwsfeed

In deze vergadering was er o.a aandacht voor:

 • Training Cliëntenraadsleden;
 • Koers Vindingrijk;
 • Bezoek cliëntenraad RIBW Brabant op 23 oktober

In deze vergadering was er o.a aandacht voor:

 • Vertrek Cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) Belinda;
 • Brief en dilemma Dagbesteding

In deze vergadering was er o.a. aandacht voor:

 • Platform Basisberaad;
 • Medezeggenschapsoverleg OR, Verwantenraad, CR Mozaik en cliëntenraad GZ;
 • Begroting 2023/ 2024

In deze vergadering was er o.a. aandacht voor:

 • Cliëntervaringsonderzoek;
 • Koers van Pameijer- meerjarenplan Pameijer;

In deze vergadering was er o.a. aandacht voor:

 • Overleg projectleider Passend Plaatsen;
 • Vergroten digitale vaardigheden cliënten;
 • Bezoek coach/ondersteuner Leviaan

Pagina's

Subscribe to