Home

De Centrale Cliëntenraad van Pameijer Sociale Psychiatrie (Cliëntenraad Pameijer SP) is een onafhankelijke en zelfstandige raad, die op komt voor de belangen van de cliënten SP van Pameijer. Dit doet de raad door het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen. In de cliëntenraad bespreken de leden de ondersteuning die Pameijer aan haar cliënten biedt.

U kunt terecht op deze site voor o.a

Wilt u het laatste nieuws niet missen? Abonneer je nu gratis op onze nieuwsfeed

In deze bijeenkomst was er o.a aandacht voor:

  • Veiligheid;
  • Mededelingen/ afspraken komende tijd

In deze bijeenkomst was er o.a aandacht voor:

  • Veiligheid;
  • Kies je Eigen Begeleider (Pieter Verdoorn);

In deze bijeenkomst was er o.a aandacht voor:

  • Klantenpanel;
  • Stand van zaken Nietigverklaring;
  • Hoe gaat het op de voorziening/ rondvraag;

In deze bijeenkomst was er o.a aandacht voor:

  • Nietigverklaring slaapwachten;
  • Nieuws vanuit de afdeling personeelszaken (HRM-afdeling);

Donderdag 12 oktober is door het Platform Cliëntenraden Rijnmond (PCR) een hernieuwd samenwerkingsconvenant getekend.
Samenwerking

Verschillende cliëntenraden van GGz organisaties uit Rijnmond ondertekenden samen met de regionale cliëntenorganisatie Basisberaad (afdeling binnen Zorgbelang Zuid-Holland) een nieuw samenwerkingsconvenant. Hiermee is de samenwerking voor de verdere toekomst bekrachtigd. Nieuw hierbij is het jaarlijkse werkplan, waarbij we gezamenlijk inzetten op actuele thema’s.

Pagina's

Subscribe to