notulen clientenraad sp 5 oktober 2023

In deze vergadering was er o.a aandacht voor:

  • Training Cliëntenraadsleden;
  • Koers Vindingrijk
Bijlage: