Notulen clientenraad sp 20 april 2017

In deze bijeenkomst was er o.a aandacht voor:

  • kennismaking Tom de Meij;
  • plancare 2;
  •  
Bijlage: