Notulen clientenraad sp 18 mei 2017

In deze bijeenkomst was er o.a aandacht voor:

  • Plancare 2;
  • Samenwerkingsafspraken;
Bijlage: