Notulen clientenraad sp 11 januari 2018

In deze bijeenkomst was er o.a aandacht voor:

  • Nietigverklaring slaapwachten;
  • Nieuws vanuit de afdeling personeelszaken (HRM-afdeling);
Bijlage: