Notulen clientenraad sp 1 februari 2018

In deze bijeenkomst was er o.a aandacht voor:

  • Veiligheid;
  • Kies je Eigen Begeleider (Pieter Verdoorn);
Bijlage: