Notulen clientenraad sp 21 februari 2019

In deze vergadering was er o.a aandacht voor:

  • Afspraken n.a.v. nieuwe WMCZ;
  • Sluiting/verhuizing Groede Hoeve;
  • Catering project dagbesteding gaat veranderen
Bijlage: