Notulen clientenraad sp 7 maart 2019

In deze vergadering was er o. aandacht voor:

  • Lokale raden;
  • Adviesaanvraag Toekomst Jong Volwassenen;
  • Adviesaanvraag sleutelformulier
Bijlage: