Notulen clientenraad sp 18 april 2019

In deze vergadering was er o.a aandacht voor:

  • Time Out en Schorsing;
  • Programmamanager terugkoppeling gesprek
  • Website van de raad
Bijlage: