Notulen clientenraad sp 3 oktober 2019

In deze vergadering was er o.a aandacht voor:

  • WLZ en Pameijer, hoe nu verder?;
  • Bespreken adviesaanvraag Omgaan met Suïcide;
  • Draaiboek verhuizen.
Bijlage: