Notulen clientenraad sp 7 november 2019

In deze vergadering was er o.a aandacht voor:

  • klachtenprocedure;
  • rondvraag
Bijlage: