Notulen clientenraad sp 5 december 2019

In deze vergadering was er o.a aandacht voor:

  • Manager Herkent-Johan Broekmate;
  • Stemmen nieuw raadslid Vincent Stolk.
Bijlage: