Veel gestelde vragen

Voor wie is de Cliëntenraad SP ?

De Cliëntenraad SP is er voor cliënten die wonen in een Beschermende Woonvorm (BW) of vanuit een (ambulant) team woon- of werkondersteuning krijgen, maar ook voor cliënten die een dagactiviteitencentrum (DAC) bezoeken. Al die hulp noemt men ook wel Sociale Psychiatrie (SP).

Wat doet de Cliëntenraad SP voor mij, voor ons?

De Cliëntenraad SP overlegt met de directie, geeft gevraagd en ongevraagd advies, signaleert, bespreekt misverstanden enzovoorts. Kortom: de Cliëntenraad SP komt voor de belangen van de cliënten Sociale Psychiatrie op.

Namens de centrale Cliëntenraad SP kunnen cliëntencommissies (bewonerscommissies, bezoekersraden) hetzelfde doen, maar dan met hun manager.

De Cliëntenraad SP ondersteunt als dat nodig is zo’n commissie en kan ook zelf of op verzoek van die commissie zaken aankaarten bij de directie. De Cliëntenraad stimuleert daarom de oprichting van cliëntencommissies.

Regelmatig houdt de Cliëntenraad SP een Tevredenheidonderzoek (hoe tevreden is de cliënt over de hulp van Pameijer SP).

Daarnaast worden ook regelmatig kleinere onderzoeken gehouden, bijvoorbeeld over het beschikbare voedingsgeld, woonwensen, enz. Over zaken die cliënten belangrijk vinden.

Hoe kom ik aan meer informatie?

Informatie over de Cliëntenraad SP is te krijgen bij de leden van de Cliëntenraad en bij de onafhankelijk coach/ ondersteuner (Leonie Steenbrink) De Cliëntenraad en laatstgenoemde is telefonisch te bereiken op telefoon 010 271 00 00.

Leonie Steenbrink is ook bereikbaar op 06-10 88 34 18.

De Cliëntenraad zelf komt in principe elke 1e en 3e donderdag van de maand van 14:00 tot 16:00 uur bijeen op het Brouwershuys aan de Crooswijksesingel 66 te Rotterdam.

WIl jij ook een keer zo’n bijeenkomst bijwonen?

Dat kan altijd en is heel informatief.