Werkwijze

De cliëntenraad heeft regelmatig overleg met haar achterban. Dit zijn alle cliënten van Pameijer Sociale Psychiatrie. Door bijvoorbeeld op bezoek te gaan bij voorzieningen en aanwezig te zijn bij bijeenkomsten met cliënten van Pameijer, kan de cliëntenraad horen wat er bij de cliënten speelt en wat ze voor hen kan betekenen.

Collega cliëntenraden

Elke zorginstelling moet een cliëntenraad hebben en daardoor heeft onze cliëntenraad ook veel collega’s. Er is regelmatig contact via het Platform Cliëntenraden Rijnmond. Hier komen de cliëntenraden voor de psychiatrie uit de regio bij elkaar.. Ook is er contact met een groot aantal cliëntenraden van organisaties als Pameijer; RIBW’s. De cliëntenraad is lid van LOC (LPR) de landelijke organisatie van cliëntenraden in de zorg.

Directie en Bestuur Pameijer

De gesprekspartner van cliëntenraden is officieel de raad van bestuur van een organisatie. Bij Pameijer is een van de directeuren de gesprekspartner van Cliëntenraad SP. Er is minimaal eens per maand overleg.

Werkplan

De cliëntenraad maakt jaarlijks een werkplan waarin de belangrijkste aandachtspunten staan voor het komende jaar. Sommige punten sluiten aan op de ambities van Pameijer. Sommige punten zijn door de leden zelf naar voren gebracht. Het werkplan voor 2015 / 2016 vindt je hier. Link naar werkplan 2015

Flyer cliëntenraad

Om meer te lezen over het werk van de cliëntenraad, klik hier voor de flyer en informatiefolder. Link naar flyer en informatie.

Notulen

De cliëntenraad vindt dat alle cliënten van Pameijer Sociale Psychiatrie goed moet kunnen volgen wat de clientenraad doet. De notulen zijn daarom, na goedkeuring van de raad, openbaar. Ze worden naar alle voorzieningen gestuurd. Het is mogelijk om een gratis (digitaal) abonnement te nemen op de notulen van de cliëntenraad.

Notulen zijn niet altijd makkelijk te lezen, zeker als het over ingewikkelde zaken gaat.

In de zorg zijn veel afkortingen, er komen dagelijks nieuwe bij. Hier vindt je een overzicht van de meest voorkomende afkortingen.