werkplan clientenraad SP 2015 / 2016 prioriteiten

Prioriteiten 2015 cliëntenraad SP

De raad controleert altijd een aanvraag op of er aan cliënten (voldoende) informatie is gegeven aan cliënten.

  1. Brandveiligheid (Brand + goede onderlinge sfeer in BW/AC en in eigen huis)
  2. Financiële ondersteuning & begeleiding bij persoonlijke verzorging, sfeer en sociale contacten - privé
  3. Drugsbeleid

Andere onderwerpen die zijn genoemd

  • Voeding
  • Wonen – hygiëne, begeleiding naar zelfstandigheid, met wie?, warmte
  • Vrije tijd (vakantie)
  • Agenda bewonersvergadering
  • Eigen beheer van medicijnen met hulpmiddelen
  • Goede begeleiding – veiligheid, wie? Professional? (zie ook wonen)