Home

De Centrale Cliëntenraad van Pameijer Sociale Psychiatrie (Cliëntenraad Pameijer SP) is een onafhankelijke en zelfstandige raad, die op komt voor de belangen van de cliënten SP van Pameijer. Dit doet de raad door het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen. In de cliëntenraad bespreken de leden de ondersteuning die Pameijer aan haar cliënten biedt.

U kunt terecht op deze site voor o.a

Wilt u het laatste nieuws niet missen? Abonneer je nu gratis op onze nieuwsfeed

In deze bijeenkomst was er o.a aandacht voor:

  • Kennismaken met de klachtencommissie;
  • Afspraken met dagelijks bestuurslid - Jerry Bogarde.

In deze vergadering was er o.a aandacht voor:

  • Klachten CAV;
  • Huishoudelijk reglement Cliëntenraad SP;

In deze bijeenkomst was er o.a aandacht voor:

Succespot;
Plannen komende tijd

Lid Raad van Toezicht Pameijer - profiel Cliëntenperspectief Sociale Psychiatrie

Pameijer is sinds 1 januari 2015 één stichting ten behoeve van de ondersteuning van mensen met een (lichte) verstandelijke beperking en mensen met psychosociale/psychiatrische problemen.

Pameijer ondersteunt mensen op alle levensterreinen: wonen, werken, leren, vrijetijdsbesteding en sociale contacten.

Lid Raad van Toezicht - profiel Cliëntenperspectief Sociale Psychiatrie

In deze bijeenkomst was er o.a aandacht voor:

  • Ervaringsdeskundigen;
  • Uitrol Portfolio;

Pagina's

Subscribe to